Obowiązek informacyjny wobec Klientów , wynikający z nowych przepisów RODO.

Administrator Twoich danych osobowych.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe w sklepie internetowym www.mhirsch.pl, jest Hirsch Nowak Spółka Jawna, ul. Dembowskiego 3 , 60-693 Poznań.

Kontakt w sprawie Twoich danych osobowych.

Adres pocztowy: Hirsch Nowak Spółka Jawna, ul. Dembowskiego 3 , 60-693 Poznań.

Adres e mailowy : sklep@mhirsch.pl

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi w sklepie internetowym www.mhirsch.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych w sklepie internetowym www.mhirsch.pl ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

umożliwienia świadczenia usługi handlowej drogą elektroniczną oraz dokonywania transakcji i płatności  od sprzedaży za towary sprzedane w sklepie internetowym mhirsch.pl
zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, rozwiązywania problemów technicznych
obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, także reklamacji
przetwarzamy Twoje  dane dla celów podatkowych i rachunkowych
przetwarzamy też Twoje dane osobowe w  celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon.
zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych mhirsch.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu
obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym  momencie . Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

adres e-mail, hasło, telefon  i data urodzenia – (decyzja dobrowolna) lub
adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (dotyczy firm).
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć

z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze sklepu internetowego mhirsch.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.

ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest

Uprawnienia wobec Hirsch Nowak  Sp. J. w zakresie przetwarzanych danych ?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania,  a także

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz ze sklepem mhirsch.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, transportowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników mhirsch.pl, wspierają promocję ofert, współpracują w  ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś
Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Przechowywanie Twoich danych osobowych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i     rachunkowych
zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas  ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.
w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym mhirsch.pl  zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów  je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.